Wavecontrol
Wavecontrol
Wavecontrol
Wavecontrol
EMC/RF - Solucions d'assaig per a EMC, RF i seguretat elèctrica

Instrumentació bàsica i sistemes d'assaig complerts. Tot el necessari per a que els seus equips compleixin amb tots els requisits de compatibilitat electromagnètica sense oblidar els components EMC de més utilitat: ferrites, inductàncies, juntes d'apantallament...
 Seguretat RF - Solucions de Seguretat Radioelèctrica

Mesuri, controli i monitoritzi les emissions radioelèctriques. Disposi de dades objectives amb les quals poder prendre decisions. Solucions per a mesures puntuals, monitorització permanent, mapes de radiació i de cobertura interior i exterior...
Carrer Pallars, 65-71 | 08018 Barcelona | Telèfon: +34 93 320 80 55 | Fax: +34 93 320 80 56
Política de Cookies | Informació legal | Clonica web design